fbpx

CONTACT US

RECENT POST

งานเซลล์ที่ทุกคนรอคอยกลับมาอีกครั้ง กับงาน POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE ที่ทาง POWER MALL ผนึกกำลังกับผู้ประกอบการเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าไอทีชั้นนำกว่า 200 แบรนด์ เพื่อตอกย้ำความเป็น destination ของผู้ที่ต้องการช้อปปิ้งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าไอทีที่ตอบโจทย์ที่สุด