fbpx

CONTACT US

RECENT POST

เหนือดินแดนแสนโรแมนติกแห่งภาพถ่ายท่องเที่ยว และการมองโลกแบบจักรวรรดินิยมของภาพข่าว – สารคดี มีกาฐมาณฑุ (Kathmandu) อีกมิติ ในห้วงหุบเขาของสรรพสิ่งที่มองไม่เห็น