fbpx

CONTACT US

RECENT POST

28.มีนาคม.2014

Gadget ชิ้นใหม่ที่หยิบมาแนะนำวันนี้ เป็นทีของ Moto 360 นาฬิกา Smartwatch ที่รองรับระบบ Android

ใครที่คิดว่างาน print ad หรือโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์นั้นเชยหรือตายไปแล้ว อาจจะต้องรีบเปลี่ยนความคิดใหม่ เพราะล่าสุดในนิตยสาร Wired Magazine ฉบับเดือนมกราคม 2014 ได้มี