fbpx

CONTACT US

RECENT POST

8.พฤษภาคม.2015

สไตล์บนตัวของเราส่วนหนึ่งถูกบ่งบอกผ่านเสื้อผ้าที่สวมใส่ และเมื่อถึงเวลาที่พ่อบ้านอย่างเราจำเป็นต้อง Do Laundry ดูแลเสื้อผ้าสุดรักกันแล้ว บางทีก็อาจจะมีลืมข้อห้ามข้อที่ไม่ควรทำ