fbpx

CONTACT US

RECENT POST

เมื่อคุณนึกถึง “นิวยอร์ก” คุณจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรก? ฉากหลังอันสวยงามอย่างสะพานบรูคลิน เทพีเสรีภาพ ไทม์แสควร์ หรือสกายไลน์ที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าอันสวยงาม? สำหรับใครที่เคยได้ไปสัมผัสกับนิวยอร์กมาแล้วจากการเดินทางท่องเที่ยว ทำงาน หรือเรียนหนังสือ