fbpx

CONTACT US

RECENT POST

15.พฤษภาคม.2015

ชีวิตประจำวันแต่ละวัน 24 ชั่วโมงก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆ แปปๆ 7 วัน 1 อาทิตย์ เดี๋ยวเดียวก็ 4 อาทิตย์ 1 เดือน (เทียบบัญญัติไตรยางค์ทำไมเล่าเนี่ย!?) เมื่อเวลาเดินไปเรื่อยๆแบบนี้ เราเองเคยสังเกตตัวเองกันไหมว่ามีความเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นขนาดไหน