fbpx

CONTACT US

RECENT POST

24.พฤษภาคม.2016

NIKE ผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กีฬาระดับโลกได้ยึดถือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับนักกีฬาทุกระดับทั่วโลก และนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการทำงานของ Mark Parker