fbpx

CONTACT US

RECENT POST

ถ้าพูดถึงหนึ่งในประเด็นทางสังคมของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา เรื่องราวของการอพยพและการเดินทางของประชาชนในแต่ละประเทศก็เป็นหนึ่งในสาระสำคัญที่ได้รับการพูดคุยกันในระดับนานาชาติ