fbpx

CONTACT US

RECENT POST

29.สิงหาคม.2017

ชายคนนี้ผ่านอะไรมาหลายอย่าง หลายอย่างที่ว่าคือการเติมเต็มความฝัน ผ่านการลองผิดลองถูก ลองชอบ และลองไม่ชอบ คนคนหนึ่งเคยผ่านอะไรมาบ้าง การถามตรงๆ อาจไม่ใช่เรื่อง กตัญญู สว่างศรี คือชายผู้กำลังสนุกการทำ stand up comedy ครั้งใหม่ หลังจาก (ค่อนข้าง) ประสบความสำเร็จจากการจัด stand up comedy ไซส์เล็กคนดูไม่ถึงร้อยคนต่อรอบ