fbpx

CONTACT US

RECENT POST

วันนี้ dooddot จะพาไปชมอีกหนึ่งงานออกแบบในบ้านเราที่ได้ถูกเผยแพร่ไปในหลายๆสื่อทั่วโลก ต้องขอท้าวความก่อนว่าหลังจากเหตุการแผ่นดินไหวเมื่อปี 2014 ที่ทางตอนเหนือของประเทศไทยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน