fbpx

CONTACT US

RECENT POST

18.พฤศจิกายน.2016

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ที่มุ่งสืบสานภูมิปัญญาและสานต่อ องค์ความรู้แห่ง “ถิ่นอีสาน” ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดบนพื้นที่กว่า 600 ไร่