fbpx

CONTACT US

RECENT POST

‘for 610 days , i've stayed with these two’ เป็นหนังสือที่เล่าถึงช่วงเวลา 610 วันที่ผ่านมาของ เต๋อ—นวพลที่อยู่กับยุ่นและหมออิมในโลกแห่งความเป็นจริงสลับกับโลกตามบทภาพยนตร์