fbpx

CONTACT US

RECENT POST

คุณว่า... เมื่อคุณได้เข้าไปยังศูนย์การค้าสักแห่งหนึ่ง คุณจะเจออะไรบ้าง...

เวลาเลิกงานเพื่อนก็มักจะชวนไปดื่ม แล้วชอบพูดว่า “Let’s go dring MADSAKI” ประมาณว่าไปดื่มสาเกให้สนุกไปเลย ซึ่งมันก็เลยกลายเป็นฉายาที่เพื่อนเรียก และผมก็รู้สึกว่าตรงกับบุคลิกของตัวเอง จึงเป็นที่มาของ MADSAKI เพราะจากเดิมชื่อว่า Masaki พอเพิ่มตัวดี (D) ลงไป