fbpx

CONTACT US

RECENT POST

เกาะฮ่องกงอีกหนึ่งสถานที่ที่มีอัตราการเติบโตของสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด เห็นได้ชัดเจนจากตึกรามบ้านช่องที่สะท้อนถึงผู้อยู่อาศัยที่หนาแน่น เกาะฮ่องกงจึงเต็มไปด้วยตึก คอนโด อพาร์ทเม้นท์ แฟลต