fbpx

CONTACT US

RECENT POST

เกาหลีใต้ในฐานะของประเทศที่รู้จักวิธีการจัดการวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี จึงริเริ่มโครงการ Hanok Village หรือหมู่บ้านเกาหลี ให้ออกมาในลักษณะขออสังหาริมทรัยพ์ที่มีมูลค่า ดึงเอาเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของบ้านฮันอกมาใช้ ในขณะที่ใส่ความโมเดิร์นเข้าไป อย่างเช่นโครงสร้าง วัสดุ และการตกแต่งภายใน ทำให้บ้านฮันอกแบบร่วมสมัยนั้น คงทน และราคาไม่แพงเลย