fbpx

CONTACT US

RECENT POST

15.มิถุนายน.2015

"Momento Fendi Bugs" ในคอลเล็คชั่น “ Capsule ” นี้ออกแบบมาสำหรับคนรุ่นใหม่ท่ีมีสไตล์โดยเฉพาะ นาฬิการุ่นนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของแบรนด์อิตาลีที่ได้สรรสร้างนาฬิกาสุดหรูให้มีเอกลกัษณ์และคงคณุภาพได้เป็นอย่างดี