fbpx

CONTACT US

RECENT POST

9.ธันวาคม.2015

จุดประสงค์ของการจัดงาน อาร์ต เทสติ้ง แกลอรี่ นั้นก็เพื่อให้ความรู้พื้นฐานในการผลิต และส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มประเภทเบียร์ในรูปแบบที่สร้างสรรค์