fbpx

CONTACT US

RECENT POST

1.มีนาคม.2014

จักรยาน ตัด พิซซ่า ถึงจะเรียกว่าอินเทรนด์ ผลงานชิ้นนี้มีชื่อน่ารักๆว่า The Fixie Pizza Cutter เป็นจักรยานคันจิ๋วขนาดเท่าของเล่นเด็กได้