fbpx

CONTACT US

RECENT POST

โดยโค้ก ไม่มีน้ำตาล จะเริ่มใช้ดีไซน์ใหม่นี้ก่อนที่โค้กรสชาติอื่นๆ ทั้ง โค้ก รสชาติออริจินัล และโค้ก ไลท์ จะทยอยเปลี่ยนแพ็จเกจภายในปี 2564 นี้