fbpx

CONTACT US

RECENT POST

13.พฤษภาคม.2016

ภาพของเรืออันทรุดโทรมในทะเลอันดามันที่บรรทุกชาย หญิงและเด็กผู้สิ้นหวังจากประเทศเมียนมาร์และบังคลาเทศ กลายเป็นพาดหัวข่าวระดับนานาชาติในเดือนพฤษภาคม 2558 ที่เตือนให้โลกรู้ว่า วิกฤตผู้อพยพและผู้ลี้ภัยไม่ได้มีแค่ในทวีปยุโรป