fbpx

CONTACT US

RECENT POST

โบสถ์หลากรูปทรงและสีสันสุด wierd ในเมือง Kerala ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย คือผลผลิตหลังยุคอาณานิคมของอินเดีย เมื่อการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เข้ามาถึง ในทุกหมู่บ้านของเมืองจึงจำต้องมีโบสต์ไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริตส์อย่างน้อยหนึ่งแห่ง