fbpx

CONTACT US

RECENT POST

10.มีนาคม.2017

Loganberry Books ร้านหนังสืออิสระจากรัฐ Ohio ครีเอตการฉลอง Women's History Month ด้วยการกลับด้านสันของหนังสือทุกเล่มที่เขียนด้วยผู้ชาย เหลือไว้แต่สันของหนังสือที่เขียนโดยผู้หญิงที่จะมามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

6.มกราคม.2015

เวลาไปเที่ยวเมืองต่างๆ นอกจากจะเดินเที่ยวดูสถาปัตยกรรม ดู Landmark แวะชิมอาหารอร่อยๆของท้องถิ่นแล้ว รู้สึกไหมว่าคงดีไม่น้อย ถ้าเราได้ไปเยือนร้านหนังสือเก่าแก่ตามเมืองต่างๆ วันนี้เรามีคอลัมน์ท่องเที่ยวมาฝากกันอีกแล้ว