fbpx

CONTACT US

RECENT POST

เมื่อที่อยู่อาศัยเริ่มมีจำกัด หลายเมืองใหญ่เรามักจะเห็นตึกสูงขึ้นจนลิ่วฟ้า คนส่วนใหญ่เริ่มขยับขยายอยู่ในคอนโดกันมากยิ่งขึ้น สำหรับ Copenhagen ประเทศ Denmark ก็มีการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับนักศึกษาโดย บริษัทด้านสถาปัตยกรรม