fbpx

CONTACT US

RECENT POST

13.พฤศจิกายน.2017

Dubai คือเมืองที่รวมเอาความเก่าใหม่ว่าไว้ด้วยกันอยากแปลกประหลาด เราสามารถค้นพบวัฒนธรรมอาหรับที่สวยงามไปพร้อมๆ กับการจ้องมองสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมของเมืองแห่งอนาคต