fbpx

CONTACT US

RECENT POST

18.มีนาคม.2016

‘ฮ่องกง’ เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมเมืองหนึ่งของโลก มหานครอันอู้ฟู่และหนาแน่นด้วยตึกรามบ้านช่องสวยงามสูงตระหง่านตระการตา ในพื้นที่รวม 1,096.63 ตารางกิโลเมตร ประชากรกว่าเจ็ดล้านคน