fbpx

CONTACT US

RECENT POST

ในความไร้สาระก็มีสาระ และในความมีสาระก็แอบแฝงไปด้วยความไร้สาระอยู่ในตัว ทุกคนล้วนใช้ประสบการณ์ของตนตัดสินหรือ กำหนดความไร้สาระและความมีสาระของสิ่งเหล่านั้น สิ่งสำคัญสำหรับใครคนหนึ่งอาจดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อย