fbpx

CONTACT US

RECENT POST

23.กรกฎาคม.2015

เมื่อย้อนรอยกลับไปหาต้นทางของความสำเร็จ เราสังเกตว่าสตาร์ทอัพเหล่านี้ล้วนเติบโตมาจากไอเดียดีๆ ที่ไม่ไกลจากสิ่งรอบตัว บางไอเดียดูเรียบง่าย แต่กลับนำเสนอ 'แง่มุมที่แตกต่าง' ซึ่งยังไม่มีในตลาดและตรงกับ 'ความต้องการ (need)' ของผู้ซื้อพอดิบพอดี