fbpx

CONTACT US

RECENT POST

แม้ว่าเราจะเติบโตมาท่ามกลางอิทธิพลมากมายของผู้คน เสียงเพลงหรือวัฒนธรรมที่เหมือนจะที่หลอมให้เรามีความเชื่อความชอบหรือความเท่คล้ายๆกัน แต่เราเชื่อว่า "ทุกคนคงมีความแตกต่างและสิ่งที่ไม่เหมือนใคร"