fbpx

CONTACT US

RECENT POST

9.กุมภาพันธ์.2018

เป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกคนยังสนับสนุนไอเดียของโครงการ 'ก้าว' ถึงแม้ตัวโครงการจะผ่านไปเดือนกว่าๆ แล้ว ยอดบริจาคไปไกลแล้วและเริ่มมีการแบ่งเงินให้กับโรงพยาบาล ทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ออกมาช่วยกันคนละเล็กละน้อย

ในตลอดเส้นทางของ 'ก้าวคนละก้าว' นั้น นอกจาก 'พี่ตูน' แล้ว ยังประกอบไปด้วยทีมงานกว่าร้อยชีวิตที่มาช่วยกันทำให้การ 'ก้าว' ครั้งนี้ สามารถเดินทางได้อย่างราบรื่นที่สุด