fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

Social Calendar: 21-28 August 2014
date : 20.สิงหาคม.2014 tag :

null

null

1. “เทวี | Devi” a solo exhibition by Thanet Awsinsiri

100 ต้นสนแกลเลอรี่ ขอเสนอนิทรรศการ “เทวี | Devi” โดยธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ กับผลงานเทคนิคจัดจ้าน ในฐานะจิตรกรที่นำความสนใจด้านประวัติศาสตร์ศิลปะมาใช้ในการทำงานจิตรกรรม ธเนศได้ใช้การนำเสนอภาพสรีระผู้หญิงอย่างตรงไปตรงมาและการเลือกใช้สีบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่เพื่อนำไปสู่การรับรู้ในมุมมองใหม่ที่มีต่อภาพเรือนร่างของผู้หญิงเปลือยในอิริยาบถต่างๆ

นิทรรศการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้พิจารณาการมองเรื่องเพศและความงามในอุดมคติผ่านทรรศนะส่วนตัวโดยอาจมองว่าเป็นสุนทรียะเรื่องหมิ่นเหม่ทางศีลธรรมจรรยา หรือเป็นวัตถุทางเพศสำหรับการบริโภคก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละคน

นิทรรศการเทวี ประกอบไปด้วยผลงานจิตรกรรมขนาดใหญ่ 8 ภาพ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 12 ตุลาคม 2557

วันที่: 21 สิงหาคม – 12 ตุลาคม
สถานที่: 100 ต้นสนแกลเลอรี่, 100 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต 
วันเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557เวลา 19.00 น.
Website: https://www.facebook.com/events/488331017977121/

 ………………………………………………………………….

2. Talk and Opening of The World III in the Third World

แนวคิดเรื่องประเทศโลกที่สามในระบบการเมืองสากลเกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็น แนวคิดนี้ได้แบ่งโลกออกเป็นสองฝ่าย คือ ประเทศในระบบทุนนิยมและประเทศในระบบสังคมนิยม และได้สร้างแนวคิดทางเลือกด้านอำนาจอธิปไตยทางการเมืองที่เกินกว่ารูปแบบที่กล่าวมา ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน แนวคิดเรื่อง “โลกที่สาม” ในวิถีทางปรัชญาได้พัฒนาภาคความรู้อิสระที่เกี่ยวกับ “ความรู้เชิงวัตถุวิสัย” ที่นำเสนอแนวคิดแบบดั้งเดิมในเรื่องของวัตถุและความตระหนักรู้ที่เน้นถึงความอิสระของโลกทางวัฒนธรรม

“ประเทศโลกที่สาม” ไม่ได้มาจากการวิจารณ์หรือตัดสินเอาเองจากประเทศตะวันตก แต่จากชายขอบหรือรอบนอกของโลกตะวันตก ซึ่งแตกต่างจากทฤษฎีหลังอาณานิคม แนวคิดปรัชญานี้ที่ถือกำเนิดมาจากเสียงทางการเมืองของบรรดาประเทศโลกที่สามนั่นเอง ดังนั้น ทฤษฎีอะไรก็ตามของประเทศโลกที่สาม ในขอบข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้หยิบยกขึ้นมา ไม่ได้เป็นเกมส่วนต่างทางความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกต่อไป แต่เป็นการคิดค้นถึงโอกาสทางวัฒนธรรมโดยทั่วไปแทน

ในประเด็นของวัฒนธรรมโดยทั่วไปภายใต้ความตื่นตัวทางการเมือง (Political Consciousness) การเมืองวัฒนธรรมหรืออธิบายได้ว่าการต่อสู้ทางการเมืองในปริมณฑลวัฒนธรรมแบบศิลปะร่วมสมัยนั้น จะก้าวพ้นผลลัพธ์ที่เรียกว่า “ความถูกต้องทางการเมือง” และเปลี่ยนระบบความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับการเมือง ผ่านศิลปะที่แข็งแกร่งขึ้น ก็เหมือนกับประเทศอิสระในโลกที่สาม ไม่สำคัญว่าประเทศโลกที่สาม หรือโลกที่สาม แต่มันเป็นเรื่องของมุมมองต่อโลกอย่างอิสระและสร้างสรรค์

ดังนั้น การอภิปรายในประเด็นศิลปะจีนร่วมสมัย “โลกที่สามในประเทศโลกที่สาม” ตามคอนเซ็ปท์ น่าจะมาจาก 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 1. จะเข้าใจการรับรู้เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยเชิงวัฒนธรรมในความสัมพันธ์ทางการเมืองระดับนานาชาติได้อย่างไร 2. จะเผชิญหน้ากับโอกาสในการปรับโครงสร้างแผนปฏิบัติการทางการเมืองนานาชาติใหม่นี้ในท่ามกลางบทบาทวัฒนธรรมโลกที่หลากหลายและลดความเป็นการเมืองที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้อย่างไร 3. จะทำความเข้าใจในความเป็นอิสระทางการเมืองในโลกศิลปะที่ล่าช้าแห่งยุคหลังประวัติศาสตร์ และศิลปะยุคหลังได้อย่างไร

*The World III in the Third World ได้รับการสนับสนุนโดย ถัง คอนเทมเพอรารี่ อาร์ต

วันที่: 27 สิงหาคม – 4 ตุลาคม
สถานที่: หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบรรยายโดยภัณฑารักษ์และศิลปิน เวลา 17.00-18.30 น.
พิธีเปิดนิทรรศการ เวลา 18.30-20.30 น.
Website: https://www.facebook.com/events/738033436243772/?ref=44&unit_ref=related_events

  ………………………………………………………………….

3. Hiroya Asari Solo Exhibition at GOJA Gallery Café

งานนิทรรศการเดี่ยวเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งทอ (textile design) ของศิลปินญี่ปุ่น “Hiroya Asari”

Hiroya Asari’s signature is his edgy textile designs. He brings his meticulous techniques to one of the most inspirational design units in Japan “Gojigen Zuan Kousei”. A creative unit of 3 very talented Japanese designers whom have never failed to create trendsetting print designs, textile designs, advertisements, music videos, goods designs and packaging designs for leading brands in Japan such as UNIQLO(Apparel), MIZUNO Creations (Apparel), Manhattan Portage (Apparel), Warner Bros. Entertainment (Movie Entertainment), HIFANA(Music artist), DJ Kentaro (Music artist) and many more.

วันที่: 22 สิงหาคม – 21 กันยายน
สถานที่: GOJA สุขุมวิท 71 (BTS พระโขนง)
Website: https://www.facebook.com/events/1443521292581707/

  ………………………………………………………………….

Unidentified Familiar Object

WTF เเกลลอรี่ มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ภายใต้ชื่อ Unidentified Familiar Object โดย มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 21 กันยายน 2557

มาฆะ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา หลงใหลในวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัว รวมทั้งหน้าที่การใช้งาน การรับรู้ความหมายที่ไม่คงที่ของวัตถุเหล่านี้ เขาพบว่าวัตถุรอบตัวเป็นสิ่งประณีต มีความซับซ้อนของกระบวนการทางสัญลักษณ์ ดังที่ Willaim Empson ได้กล่าวไว้ในทฤษฎี Compacted Doctrine ที่เกี่ยวกับความเชื่อของความหมายเเละทฤษฎีหลายๆอย่างทั้งในด้านการสร้างสรรค์ รูปร่าง เเละหน้าที่การใช้งาน ที่อัดเเน่นอยู่ในคำๆเดียว หรือวัตถุอย่างเดียว อย่างไรก็ตามผลงานชุดนี้ของมาฆะ ไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่าง ความงาม หรือ สิ่งของประจำวันรอบตัวแบบตรงไปตรงมา เเละไม่ได้เกี่ยวกับการตึความอันงดงามของวัตถุอย่างรูปร่างโถปัสสาวะของ Duchamp หรือภาพพิมพ์ที่สวยงามบนกระป๋องซุบ

งานชิ้นนี้เป็นการมุ่งไปที่ประเด็นสิ่งของง่ายๆ ที่ไม่มีความตื่นตาตื่นใจ อย่างเช่นโต๊ะ เก้าอี้โรงเรียนรูปทรงสี่เหลี่ยมธรรมดาที่อาจพูดเรื่องระบบการศึกษาที่ต้องการสร้างอุดมการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ ที่ให้ประชาชนคิดเหมือนๆกัน หรือตาชั่งสังกะสีที่ใช้ในร้านขายส่งขายปลีกทั่วๆไป วัตถุที่ที่ศิลปินหยิบยกขึ้นมาใช้เหล่านี้เป็นเครื่องมือให้เขาได้แสดงออกถึงกลไกและกระบวนการที่มีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งวิธีการนำเสนอหรือบริบทของวัตถุนั้นๆ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างเเนวทางความหมาย เเละความรู้สึกที่ทำให้เราเข้าใจว่าวัตถุนั้นคืออะไร ทำหน้าที่อะไร เเละอยู่ส่วนไหนในสารระบบชีวิตของเรา

ศิลปินใช้วัตถุรอบตัวนำมาดัดแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบ เพื่อสร้างบทสนทนาที่มนุษย์ไม่สามารถหาตรรกะมารองรับได้ หรือเพื่อความตลกขบขัน เเละหากมองเหตุการณ์วุ่นวายทางสังคมเเละการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันมาเปรียบเทียบ ผลงานชิ้นนี้ต้องการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นตรรกะวิบัติทางความคิด อาทิเช่น เหตุการณ์ผู้มีอำนาจเเละตำเเหน่งที่ถูกลด หรือกระชากอำนาจที่เคยมี เกิดเป็นคำถามเปรียบเปรยเช่น ถ้าคุณไม่สามารถนั่งบนเก้าอี้นั่นได้ เก้าอี้นั้นจะมีประโยชน์อะไร? ทำไมเก้าอี้ต้องมีรูปร่างเป็นเก้าอี้ด้วย เมื่อมันไม่ทำหน้าที่เป็นเก้าอี้อีกต่อไป?

ผลงานของเขาต้องการชี้ให้เห็นถึงความโกลาหลเกิดขึ้นจากการเผชิญหน้าของความเป็นจริงของโลก ที่ขัดเเย้งกับความเข้าใจของมนุษย์ หรือในอีกเเง่นึงอาจกล่าวได้ว่า ด้วยความหวังอย่างเเรงกล้าของเราว่าโลกเราจะคงอยู่ในวันพรุ่งนี้ เหมือนกับที่โลกของเราที่เป็นอยู่ในวันนี้ วัตถุหลายชิ้นที่ศิลปินนำมาใช้เป็นวัตถุที่เป็นที่คุ้นเคยสำหรับคนไทยตั้งเเต่วัยเด็ก ที่ถลอก เบี้ยว เก่าลงด้วยการใช้งาน เอามาเเทนที่ด้วยอุปกรณ์ที่มีความเเหลมคม เเละผลิตขึ้นอย่างฉลาด เป็นการโละทิ้งภาพจำของเก่าโละทิ้งอย่างสิ้นเชิง การได้เห็นวัตถุเหล่านี้ถูกดัดเเปลงโครงสร้าง หรือถูกนำมารวมกันเป็นกลุ่มก้อน เป็นบริบทใหม่ หรือถูกย้ายสลับที่เเละหน้าที่อย่างสิ้นเชิง จะเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ชมงาน เเต่บางท่านอาจเห็นเป็นเพียงภาพความเศร้า รอยขีดข่วนเก่าๆ ซึ่งอาจเป็นการตีความอีกเเง่ของผลงานชุดนี้ที่ศิลปินต้องการพูดเรื่องความทรงจำ เเละความเจ็บปวด ที่ต้องเตือนตัวเองหลายๆครั้งว่า “เเล้วมันก็จะผ่านไป”

วันที่: 22 สิงหาคม – 21 กันยายน
งานเปิดนิทรรศการ: วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00น.
สถานที่: WTF Gallery & Café, 7 สุขุมวิทซอข 51, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 (BTS ทองหล่อ)
Website: https://www.facebook.com/events/545486172244867/

  ________________________________________________________________________________

null

null

1. Oh Snap x Come Full Present EXPRESS YOURSELF

xxxxxxxxxxxxx “Mad Decent Anthem” xxxxxxxxxxxxx

MAD DECENT ค่ายเพลงที่มีศิลปินมากมายอาทิ เช่น Diplo – Dj Snake – Flosstradamus – GTA – Dillion Francis – Yellow Claw – Major Lazer และอีกมากมาย ซึ่งแนวเพลงของค่ายนี้จะมีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร TRAP -TWERK – MOOMBAH – BASS – EDM เราจะนำเสนอเพลงของค่ายนี้ ที่โด่งดังมาเปิดในงานนี้ให้เพื่อนๆ ได้โยกย้ายส่ายก้น กันให้มันเลย.

Djs Lineup.
– Dj Sunny (Awesome)
– Dj Secret Weapon (Come Full)
– Dj Ketchupboyz (Oh Snap)

วันที่: 28 สิงหาคม
เวลา: 22.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่: Grease สุขุมวิท 49 
*FREE ENTRY
Website: https://www.facebook.com/events/1466887050249660/?ref=22

 ………………………………………………………………….

2. HOLY DAMN PARTY: คืนความสุขให้กับมวลมหาประชาแดมน์

เนื่องด้วยวารสาร Damn Magazine นี้ ได้เดินทางมาถึงเล่มที่ ๑๗ แล้ว ทำให้มีกลุ่มบุคคลที่คอยติดตามข่าวสารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทางเราขอใช้วาระอันดีนี้ในการจัดตั้งงานรื่นเริง เพื่อเปิดตัววารสารอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด Holy Damn Party ตอนที่ ๑ “คืนความสุขให้กับมวลมหาประชาแดมน์” หวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องปวงชนชาวไทยในทุกภาคส่วน

โดยในส่วนรูปแบบของงาน คณะเพิ่มพูนความสุขแห่งชาติหรือ ด.แ.ม (อ่านว่า ดอ-แอ-มอ แดม) อยากให้งานรื่นเริงนี้มีความหลากหลายในด้านบทเพลงและศิลปะ ซึ่งศิลปินที่เลือกมาล้วนแล้วแต่เคยร่วมงานกับทางวารสาร Damn Magazine มาแล้วทั้งสิ้น อาทิเช่น นาย สุหฤท สยามวาลา (ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๖), มาดาม จีน กษิดิศ (ฉบับที่ ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๖), คณะ Moderndog (ฉบับที่ ๑๒ พุทธศักราช ๒๕๕๖) และในส่วนของงานศิลปะเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมกรบริหารงานวิชวลกราฟฟิคแห่งประเทศไทย (ก.บ.ว) มาร่วมสร้างภาพให้กับพวกเรา

บัตรเข้าชม ๓๕๐ บาท มีจำนวนจำกัด

วันที่: 29 สิงหาคม
เวลา: 20:00 น. – 01:00 น.
สถานที่: The Mansion, RCA
Website: https://www.facebook.com/events/681181195298870/

  ………………………………………………………………….

3. Dope As Funk

Dope As Funk BKK is back by popular demand! This fresh new party concept with old school beats, will feature 90’s hip-hop, 80’s, rock & house classics.

— WITH DJ’s —

► Deejay Luck-E
► DJ Logan Bay
► Dj Karl Andy
► Hosted by UNDA

The Dope As Funk crew will seduce you with their infectious energy while breathing party fire into your bones. Wear comfy shoes and get ready to funk!

วันที่: 29 สิงหาคม
เวลา: 22:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่: Wine Bibber Sangria, live Music Bar & Discotheque เอกมัย ซอย 2
Website: https://www.facebook.com/events/673212159414919/?ref=br_tf

  ________________________________________________________________________________

null

null

Tofu Music Festival 2014

บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ร่วมกับ สถานีเพลงเอเชี่ยนออนไลน์ที่ดีที่สุด โทฟูป็อป เรดิโอ (TofuPop Radio) เตรียมมอบประสบการณ์ความมันส์เต็มรูปแบบสำหรับคอเอเชี่ยนโดยเฉพาะกับเทศกาลดนตรี ที่รวมศิลปินดังระดับแถวหน้าของเกาหลีอย่าง 2NE1 (ทูเอนี่วัน) และ GOT7 (ก๊อตเซเว่น) พร้อมด้วยศิลปินแถวหน้าจากญี่ปุ่น Lucifer (ลูซิเฟอร์), SuG (ซัคกุ) และ TEMPURA KIDZ (เทมปุระ คิดส์) มาไว้บนเวทีเดียวกัน ใน “Tofu Music Festival 2014” (โทฟู มิวสิค เฟสติวัล 2014) ซึ่งจะระเบิดขึ้นในประเทศไทยในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคมนี้ ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

เกิร์ลกรุ๊ปสุดจี๊ด เปรี้ยวซ่า แถวหน้าของเกาหลี 2NE1 นำทัพศิลปินเอเชี่ยน ร่วมงานเทศกาลดนตรี “Tofu Music Festival 2014” หลังปล่อยให้เหล่าแบล็คแจ็คชาวไทยต้องนั่งลุ้นมานาน งานนี้ 4 สาว เตรียมขนเพลงฮิตจากทุกอัลบั้ม มาเสิร์ฟให้แฟนคลับได้มันส์กันเน้นๆ กับคอนเสิร์ตของพวกเธอแบบเต็มโชว์โปรดักชั่นจัดหนักอย่างแน่นอน และสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มๆ GOT7 บอยแบนด์น้องใหม่ของเกาหลีที่กำลังฮอตสุดๆ ในขณะนี้ เตรียมกรี๊ดให้สุดเสียง ต้อนรับการเดินทางมาพบกับแฟนเพลงชาวไทยครั้งแรกของพวกเขา และมาร่วมแสดงพลังส่งกำลังใจให้หนุ่มไทย “แบมแบม” และเพื่อนสมาชิก กับการแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกเต็มรูปแบบในเมืองไทยในงานเทศกาลดนตรีครั้งนี้ด้วย

ด้านฝั่งญี่ปุ่น ศิลปินรุ่นพี่อย่าง Lucifer ก็เตรียมรวมตัวสมาชิกอีกครั้ง พร้อมกลับมาปล่อยของให้คอเจร็อคชาวไทยได้มันส์กระหึ่มอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังมี 5 หนุ่ม SuG เจร็อครุ่นน้องที่จะเยือนไทยอีกครั้งพร้อมผลงานเพลงใหม่ กับลุคที่โตและแนวดนตรีที่หนักหน่วงขึ้น และเตรียมพบกับการเดินทางมาเปิดการแสดงสดครั้งแรก ของเด็กรุ่นใหม่ไฟแรง แสบซ่า TEMPURA KIDZ กลุ่มเด็กแนวที่มีพรสวรรค์อันโดดเด่นในเรื่องการเต้น จนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก

พลาดไม่ได้เด็ดขาด กับเทศกาลดนตรี “Tofu Music Festival 2014” (โทฟู มิวสิค เฟสติวัล 2014) ที่ทุกคนจะได้ร่วมสนุกกับเกมส์และกิจกรรมมากมาย พร้อมลุ้นรับสิทธิ์มีทแอนด์กรี๊ดอย่างใกล้ชิดกับศิลปินในดวงใจ และมันส์กันให้สุด หลุดโลก กับการแสดงสดเต็มรูปแบบของ 2NE1, GOT7, Lucifer, SuG และTEMPURA KIDZ ที่จะมาพร้อมกับเพลงฮิตและโปรดักชั่นจัดเต็ม ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคมนี้ ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี บัตรราคา 2,000 / 2,500 (ยืน) / 3,000 / 4,000 (ยืน) และ 4,500 บาท เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2262-3838 อัพเดทความเคลื่อนไหวได้ที่ www.tofupopradio.fm / www.bectero.com และ www.facebook.com/bectero

วันที่: 23 สิงหาคม 
สถานที่: อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
Website: https://www.facebook.com/events/1438540606419844/

 ________________________________________________________________________________

RECOMMENDED CONTENT

24.มกราคม.2022

เป็นโจทย์ที่เรียกได้ว่าท้าทายสำหรับวงการเอเจนซีโฆษณาเลยทีเดียว เมื่อผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์ม ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล “The 1 (เดอะ วัน)” ต้องการสื่อสารไปยังสมาชิกบัตร The 1 กว่า 19 ล้านคน เพื่อย้ำเตือนสิทธิ์ที่สมาชิกทุกคนพึงได้รับบนแอปพลิเคชั่น The 1 ผ่านผลงานโฆษณาชิ้นแรกครั้งแรกในรอบปี