fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

#ArtRecap : “PURIFY” บทสนทนาระหว่างผืนผ้าใบกับ “สุดาภรณ์ เตจา” ที่ Serindia Gallery
date : 25.มีนาคม.2016 tag :

Recap PURIFY by Sudaporn Teja Serindia Gallery dooddot 1

การเดินทางของชีวิตบทใหม่ที่ได้พบเจอผู้คน บรรยากาศ สถานที่ใหม่ ความเปลี่ยนแปลงจากเดิม ในสภาวะแปลกแตกต่าง เรื่องราวต่างๆ ประสบการณ์ที่พบเจอรอบตัว การรับรู้ ทำให้เกิดความคิดที่ลึกซึ้งมากขึ้น การแปลงสารจากความรู้สึก สิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่ง กลายไปเป็นนามธรรม มีการใช้พื้นที่ว่างเข้ามาในงานมากขึ้น อิสระที่จะทำ สนุกกับพื้นที่ สีสัน ความเป็นอัตตาตัวตนด้านความอ่อนไหว ถูกถ่ายทอด จัดแจง เรียบเรียงไว้ในท่าทีฝีแปรงที่ปาดป้ายแสดงออกมาผ่านงานศิลปะ สีในบางช่วงที่อ่อนไหว บางเบา จืดจาง ทิ้งร่องรอย เลือนลางหายไป เปรียบดังความรู้สึกที่อ่อนแอ แต่หากในขณะเดียวกันไม่กี่อึดใจในบางทีกลับมาแข็งแกร่ง ชัดเจน หนักแน่น เด็ดขาดขึ้นมาได้ดังสีในบางช่วง ที่เข้มข้น จัดจ้านความลึกลับของห้วงอารมณ์ ความนึกคิด ความทรงจำ ไร้รูปร่าง บางส่วนเลือนราง บางส่วนชัดเจน แต่ทุกอย่างล้วนเคยมี เคยเกิดขึ้นและผ่านไป ปรากฏการณ์ที่ยากจะบอกว่าจริงๆ แล้วคืออะไร อาจจะเหมือน อาจจะคล้าย เกิดในตัวงาน ความไม่รู้ ความสับสน ซับซ้อน ฟุ้งฝัน ปะทะต่อหน้า ดึงดูดให้น่าสนใจ และคาดเดา

Recap PURIFY by Sudaporn Teja Serindia Gallery dooddot 2

Recap PURIFY by Sudaporn Teja Serindia Gallery dooddot 3

Recap PURIFY by Sudaporn Teja Serindia Gallery dooddot 4

งานที่เกิดขึ้นนั้นเป็นบทสนทนาระหว่างฉันกับผืนผ้าใบ ตัวตน ความคิด หัวใจ ความรู้สึก ถูกสอบถาม ค่อยๆ พินิจ พิจารณา นึกไตร่ตรองสิ่งเหล่านั้น อารมณ์ความรู้สึก สภาวะจิต ถูกขุดออกมา สิ่งที่คั่งค้างอยู่ในตน ได้เผยออกมาในงาน ปลดปล่อยแสดงให้ฉันได้เห็นถึงสภาวะภายในที่ต้องการถ่ายทอด เรียนรู้ตัวเอง เรื่องบางอย่างในชีวิต หากต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเฉกเช่นนั้นเอง เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป

Recap PURIFY by Sudaporn Teja Serindia Gallery dooddot 5

Recap PURIFY by Sudaporn Teja Serindia Gallery dooddot 6

Recap PURIFY by Sudaporn Teja Serindia Gallery dooddot 7

Recap PURIFY by Sudaporn Teja Serindia Gallery dooddot 8

Recap PURIFY by Sudaporn Teja Serindia Gallery dooddot 9

สุดาภรณ์ เตจา (ส้ม) เกิดปี ๒๕๒๙ สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดยอด) และศิลปะมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

Recap PURIFY by Sudaporn Teja Serindia Gallery dooddot 10

Recap PURIFY by Sudaporn Teja Serindia Gallery dooddot 11

Recap PURIFY by Sudaporn Teja Serindia Gallery dooddot 12

Recap PURIFY by Sudaporn Teja Serindia Gallery dooddot 13

PURIFY by Sudaporn Teja 18 March – 30 April 2016

Serindia Gallery
Facebook: https://www.facebook.com/serindiagallery/

RECOMMENDED CONTENT

ทุกวันนี้ศิลปะในการผลิตมิวสิควิดีโอนั้นถือว่าก้าวหน้าไปอย่างมาก ทั้งในเรื่องเทคนิคและวิธีการเล่า ที่ศิลปินไม่น้อยให้ความสำคัญกับมันไม่แพ้ตัวเพลงที่พวกเขาทำ