fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

โมนาลิซ่า ใน พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ คืองานศิลปะที่เป็นเหยื่อรายต่อไป จากการโดนขว้างซุป ของผู้ประท้วง Environmental group Riposte Alimentaire
date : 2.กุมภาพันธ์.2024 tag :

ภาพวาดโมนาลิซ่าในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ตำนานและปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่จะไปดูงานศิลปะ  โดย  กลุ่มสิ่งแวดล้อม Riposte Alimentaire  ได้ประท้วงด้วยการขว้างซุปใส่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

นักเคลื่อนไหวสองคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสิ่งแวดล้อม Riposte Alimentaire จัดการประท้วงปาซุปเพื่อต่อต้าน โมนาลิซ่า งานศิลปะอันโด่งดัง โดยให้เหตุผลว่า มีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นย้ำความกังวลเกี่ยวกับการผลิตอาหารที่ไม่ยั่งยืน ( unsustainable food production )ในฝรั่งเศส โดยผู้ประท้วงขว้างซุปสีส้มไปที่ภาพวาด

โชคดีที่เคสกระจกที่ล้อมรอบผลงานชิ้นเอกสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้ภาพวาดโมนาลิซ่า ไม่ได้รับความเสียหายใดๆ

และเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ได้ใช้ฉากสีดำเพื่อปิดในบริเวณงานทันที   ทั้งยังให้นักท่องเที่ยวอพยพออกจากห้อง “Salle des Etats” ซึ่งเป็นห้องจัดแสดงงานของ “โมนา ลิซา” เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้อีกครั้งแล้ว

 

RECOMMENDED CONTENT

23.สิงหาคม.2019

นี่คือภาพของผีรป่าแอมะซอนซึ่งในประเทศบราซิล ที่เป็นป่าฝนเขตร้อนผืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และนับเป็นปอดของโลกในปัจจุบัน ที่เป็นข่าวที่ไม่สู้ดีนักที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับข่าวธารน้ำแข็งอกโยคูลล์ ในไอซ์แลนด์เป็นที่แรกที่ละลายหมดสิ้น