fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

#EXHIBITION | ‘ Mär ’ นิทรรศการศิลปะ โดย ธีรุตม์ ธัญญานิธิวัฒน์ / โศภิรัตน์ ม่วงคำ / วัชรพล ปานแก้ว 07 ต.ค. – 3 ธ.ค, 2023 ณ Twenty mar , เชียงใหม่
date : 9.ตุลาคม.2023 tag :

‘ Mär ’ นิทรรศการศิลปะ โดย ธีรุตม์ ธัญญานิธิวัฒน์ / โศภิรัตน์ ม่วงคำ / วัชรพล ปานแก้ว 07 ต.ค. – 3 ธ.ค, 2023 ณ Twenty mar , เชียงใหม่

Mär (มาร์) เป็นคำอ่านของคำว่า Mar ที่แปลว่า การเปลี่ยนรูปร่าง หรือ การทำลาย หมุดหนึ่งในวัฎจักรการถูกสร้างหรือการวิวัฒนาการ มาจากการโดนทำลาย ถึงแม้ว่าคำว่า “ทำลาย” จะมีความหมายในเชิงลบ ในทางกลับกัน การที่เรารู้ว่าเราสามารถสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อีกหลังจากนั้น มันเป็นความหวังทั้งในรูปแบบนามธรรมและรูปธรรมได้อย่างตรงไปตรงมา

ในการทำงานศิลปะ หลายในหลายครั้ง การใช้ “อัตตา หรือ ตัวตน” ใส่ลงไปในงานถือว่าเป็นเรื่องจำเป็น หรือ บางทีก็ถูกยึดมั่นว่างานที่ไม่มีตัวตน ถือว่าเป็นงานที่ไม่ดี แม้ว่าการ “ยึดมั่นในความไม่เปลี่ยนแปลง” อาจจะกลายเป็นกับดักของการไม่พัฒนาก็เป็นได้ นิทรรศการนี้ เป็นการร่วมงานกันของศิลปินภาพถ่าย (Photography , Wet plate collodion) และศิลปินภาพพิมพ์ (Printing) โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสสารตั้งต้น นำไปเปลี่ยนรูปร่าง และตีความใหม่โดยใช้เทคนิคตามความถนัดของศิลปินในแต่ละคน

“You fill up the frame with feelings, energy, discovery, and risk, and leave room enough for someone else to get in there.” – Joel Meyerowitz –

RECOMMENDED CONTENT

9.กุมภาพันธ์.2021

Quattro Design เปิดเทรนด์ปี 2021 การออกแบบเพื่อความสุข และสร้างพลังในการใช้ชีวิต รับสไตล์คนในโลกยุคปัจจุบันต้องอยู่อาศัยบ้านมากขึ้น พร้อมสื่อสารผ่าน VDO กับโปรเจ็ค THE DIPLOMAT 39 คอนโดมิเนียมสุดหรู ตอกย้ำผู้ให้บริการ Interior Design แบบ One-Stop Service