fbpx

CONTACT US

#Exhibition | HELLO STRANGERS สำรวจร่ายกายมนุษย์ในฐานะพื้นที่ที่เต็มไปด้วยร่องรอยของมายาคติ โดย กริช จันทรเนตร
date : 16.มีนาคม.2023 tag :
HELLO STRANGERS คือนิทรรศการที่รวบรวมผลงานในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาของกริช จันทรเนตร จิตรกรรมของเขาชักชวนให้ผู้ชมสำรวจร่ายกายมนุษย์ในฐานะพื้นที่ที่เต็มไปด้วยร่องรอยของมายาคติ (Mythology) ที่สิงสถิตอยู่ นอกจากกริชจะเป็นจิตรกรผู้เฝ้าสังเกตชีวิตร่วมสมัยแล้ว การมองเข้าไปในกระจกเงาเป็นทั้งกระบวนการนำเสนอภาพเหมือนของศิลปินในฐานะตัวแทนของการเล่าเรื่อง และยังเป็นปริศนาของการทำความเข้าใจตัวเราเองในฐานะปัจเจกชนเช่นกัน โดยจิตรกรรมของเขาได้สร้างบทสนทนาผ่านร่างกายที่ได้รับการปรับปรุง ฝึกฝน เพื่อเป็นตัวแทนสำนึกของความเป็นชาติรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ชักชวนให้ผู้ชมร่วมสืบร่องรอยประวัติศาสตร์ผ่านเรือนร่างที่ถูกจัดการอย่างเป็นแบบแผน ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติเช่นสิ่งมีชีวิตทั่วไป
 
ในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องการวิพากษ์และสำรวจความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ชนชั้น และการปกครอง การใช้อารมณ์ขัน (sense of humor) ดูจะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในฐานะพฤติกรรมการแสดงออกสำคัญของคนเรา พฤติกรรมการขบขัน การหัวเราะ และล้อเลียนของมนุษย์ เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่เต็มไปด้วยนัยยะอันซับซ้อน ว่ากันว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตในตระกูลเดียวที่รู้จักการหัวเราะ อารมณ์ขันของเราไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกถึงความสุข ผ่อนคลาย หรือสร้างความเป็นพวกพ้องเดียวกัน แต่อารมณ์ขันนั้นยังรวมถึงการหัวเราะที่แสดงถึงความอับอาย การแสดงถึงอำนาจเพื่ออยู่เหนือสิ่งอื่น การประชดประชัน สู่ความขบขันเนื่องจากความผิดปกติทางความคิด อาการทางจิต และรวมไปถึงการต่อต้านต่ออำนาจ
จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 2 เมษายน 2566

RECOMMENDED CONTENT

18.มีนาคม.2020

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปี 2563 กระแสรักสุขภาพ เป็นหนึ่งกระแสที่ผู้คนหันมาให้ความสำคัญและใส่ใจกันอย่างมาก ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Bok choy” ถือเป็นภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่จาก สสส. ที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีทั้งในและนอกประเทศในขณะนี้