fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

#HAPPENING — ชวนมาเทศกาลหนังสือและสิ่งพิมพ์ศิลปะร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี BANGKOK ART BOOK FAIR 2017
date : 5.กันยายน.2017 tag :

BANGKOK ART BOOK FAIR เชิญผู้สนใจหนังสือ สิ่งพิมพ์ และศิลปะ เที่ยวงาน BANGKOK ART BOOK FAIR 2017 เทศกาลหนังสือ/สิ่งพิมพ์ศิลปะประจำปี ซึ่งปีนี้จะจัดเป็นครั้งแรกที่บางกอกซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่ ด้วยความร่วมมือจาก ศิลปิน นักออกแบบ นักวาดภาพประกอบที่สนใจจัดพิมพ์เผยแพร่งานตนเอง ตลอดจนสำนักพิมพ์อิสระ สำนักพิมพ์ขนาดเล็ก และองค์กรศิลปะร่วมสมัยในไทยและเอเซีย

BANGKOK ART BOOK FAIR 2017 เป็นเวทีนำเสนอผลงานหนังสือ/สิ่งพิมพ์ศิลปะร่วมสมัย พร้อมเปิดตัวหนังสือ/ สิ่งพิมพ์ศิลปะที่ผู้เข้าร่วมเทศกาลฯ ผลิตและจำหน่ายเป็นครั้งแรก BANGKOK ART BOOK FAIR 2017 ยังเป็นพื้นที่กลางให้ศิลปินและนักออกแบบรุ่นเยาว์และสำนักพิมพ์อิสระกว่า 30 ร้าน ได้จัดจำหน่ายหนังสือ/สิ่งพิมพ์ศิลปะของตนเอง รวมถึงมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกับผู้เข้าชมผ่าน FAIR พื้นที่ออกร้านและจำหน่ายหนังสือ/สิ่งพิมพ์ศิลปะ

TALK / BOOK LAUNCH พื้นที่จัดกิจกรรมบรรยายและเสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานหนังสือ/สิ่งพิมพ์ศิลปะ

SHOWCASES พื้นที่จัดแสดงผลงานผู้เข้าร่วมจากกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ DATA / STORYTELLING & BOOK กับ The Rambutan และ 2520 cm2 กับ The Archivist ARCHIVE พื้นที่จัดแสดงหนังสือ/สิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดเก็บหนังสือ/สิ่งพิมพ์ศิลปะในประเทศไทย

และ FOOD & DRINK พื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนขยายจากหนังสือ/สิ่งพิมพ์ศิลปะ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชุมชนหนังสือ/สิ่งพิมพ์ศิลปะได้ในงาน BANGKOK ART BOOK FAIR 2017 ระหว่างวันที่ 7 – 10 กันยายน 2560 ที่ บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่ (ซอยสาทร 1 – รถไฟใต้ดินสถานีลุมพินี – จอดรถที่ 123 Parking) ค่าธรรมเนียมการเข้าชมงาน 60 บาท/ท่าน/วัน

RECOMMENDED CONTENT

12.มกราคม.2023

เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย เอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของประเทศไทย ในเครือปับลิซิสกรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ทำแคมเปญ ลดเค็ม ลดโรค รณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงอันตรายของการบริโภคโซเดียม ที่มากเกินไปจนสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคร้าย และปรับพฤติกรรมนี้