fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

“Back to the moon” งานประติมากรรมที่เชื่อมโยงช่วงเวลา ประวัติศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม และจิตใจ โดย ‘ศิวดล สิทธิพล’ จัดแสดงที่ YenakArtvilla
date : 9.พฤศจิกายน.2016 tag :

BACK TO THE MOON Exhibition at YenakArtvilla dooddot 1

นิทรรศการ “Back to the moon” ข้าพเจ้าได้อาศัยรูปทรงและมิติในงานประติมากรรมเป็นการไขประตูทางใจเพื่อเข้าสู่แสงสว่างทางปัญญาในเชิงอุดมคติที่มีอยู่จริงของชีวิต ข้าพเจ้าสร้างสรรค์งานประติมากรรมที่เป็นการนำรูปทรงเชิงสัญลักษณ์มาสร้างสัมพันธภาพของความหมายใหม่ นำไปสู่อัตลักษณ์ทางมิติรูปทรงประติมากรรม ที่เชื่อมโยงเรื่องราวของช่วงเวลา ประวัติศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องราวที่ใกล้ตัวที่สุด คือ จิตใจ เพื่อสะท้อนถึงการตั้งคำถาม การค้นหาคำตอบในกายและใจของตน สู่การรับรู้เเละเผชิญกับสภาวะความรู้สึกใหม่ในหนทางของใจอันไม่มีสิ้นสุด

ศิวดล สิทธิพล ประติมากรผู้มีพลังแห่งความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม เขาให้ความสำคัญกับรูปทรงที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ในกระบวนการการทำงานเขาได้นำวัสดุที่น่าสนใจทั้งในด้านของเนื้อหาและเรื่องราวมาประกอบเป็นประติมากรรมถ่ายทอดเชิงอุดมคติเรื่องราวของชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เขาได้สังเคราะห์รูปทรงเพื่อแสดงความรู้สึกของเรื่องราวที่ใกล้ตัวที่สุด คือ จิตใจ จนถึงเรื่องราวที่ไกลตัวที่สุด เช่น จักรวาล ดวงดาว ความสมดุล ชีวิต และ ความตาย ซึ่งทั้งสองส่วนนั้นมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันทั้งเนื้อหา เรื่องราว และ นั่นเป็นสิ่งที่เรียกว่า ชีวิตในงานประติมากรรม

BACK TO THE MOON Exhibition at YenakArtvilla dooddot 2

BACK TO THE MOON Exhibition at YenakArtvilla dooddot 3

ศิวดล สนใจในคุณลักษณะพิเศษความเป็นธรรมชาติของหินที่สามารถแสดงถึงความอ่อนนุ่มและแข็งแกร่งในคราวเดียว ส่วนใหญ่เขาใช้หินเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยช่วงแรกเขาได้นำหิน เหล็ก และวัสดุในธรรมชาติมาประกอบเป็นงานประติมากรรม ผลงานของเขาในช่วงหลังยังคงเป็นประติมากรรมแกะสลักหินแต่มีการใช้วัสดุท้องถิ่น หรือ วัสดุที่ทำขึ้นใหม่มาผสมผสานกันให้สอดคล้องกับแนวความคิดและเป็นการใช้เชิงวัสดุกึ่งทดลองเพื่อดูปฏิกิริยาใหม่ในงานของเขา

BACK TO THE MOON Exhibition at YenakArtvilla dooddot 4

BACK TO THE MOON Exhibition at YenakArtvilla dooddot 5

มุมมองและทัศนคติที่มีต่อเรื่องราวต่างๆ การทำความเข้าใจที่ดีของสภาวะจิตใจ เรื่องการปรับสมดุลทางความคิด การก้าวข้ามหรือแนวความคิดในวิถีพุทธ การพิจารณากาย การเกิดใหม่ โชคชะตา ความเข้าใจในสภาวะความเป็นจริงของธรรมชาติ เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้ประติมากรค้นหาความงามในเชิงรูปธรรม นามธรรม ไปสู่การตีความและการตั้งคำถามสู่ความหมายใหม่ในมิติของงานประติมากรรม

หลังจากที่ได้จัดแสดง solo exhibition ในปี 2006 และแสดงงานร่วมกับ คุณ วีรภัทร์  สิทธิพล อีกครั้งในปี 2009 ศิวดลได้มีโอกาสร่วมงานโปรเจคระยะยาวที่ประเทศอินเดีย ในช่วงเวลาที่ผ่านมาศิวดลได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมมาโดยตลอด ผลงานบางส่วนได้จัดเก็บไว้ที่สตูดิโอกาญจนบุรี  เป็นเวลาเกือบ 10 ปี ที่ศิวดลได้รวบรวมผลงานจัดแสดง solo exhibition อีกครั้ง ที่ต้องใช้ระยะเวลา โอกาส รวมถึงสถานที่ที่เหมาะสมกับการแสดงผลงานประติมากรรม YenakArt Art Villa แห่งนี้

BACK TO THE MOON Exhibition at YenakArtvilla dooddot 6

Back to the moon by Sivadol Sitipol

Vernissage : Thursday 24th of November 2016 at  6.30 pm

from 24th November 2016 to 15th January 2017
Facebook : https://www.facebook.com/yenakartvilla

RECOMMENDED CONTENT

8.กันยายน.2020

Jackson Wang ร่วมงานกับดูโอ้ดีเจเพลงอิเล็กทรอนิกส์ชาวสวีเดนระดับโลก Galantis ส่งซิงเกิลใหม่ “Pretty Please” ในสไตล์ Pop Dance พร้อมมิวสิกวิดีโอที่มาในบรรยากาศแบบหนังจีนฮ่องกงคลาสสิกที่แจ็คสันได้ลงนั่งกำกับ เขียนบท และตัดต่อเองด้วยตัวเขาเอง