fbpx

CONTACT US

#ArtRecap : “A Painter from Bikener” โดยศิลปินชาวอินเดีย ‘มหาวีร์ สวามี’ จัดแสดงที่ Serindia Gallery
date : 26.สิงหาคม.2016 tag :

ArtRecap Mahaveer Swami A Painter from Bikener dooddot 1

มหาวีร์ สวามี นับเป็นศิลปินแบบประเพณีที่มีฝีมือวิจิตรที่สุดคนหนึ่งของอินเดียปัจจุบันเขาสืบทอดศิลปะการเขียนภาพสกุลพิกาเนร์จากบิดาและปู่ ทั้งเป็นศิษย์ของเวทพล ศรมา จิตรกรเอกผู้ก่อตั้ง Bannu Studio แห่งเมืองชัยปุระ ราชสถาน ผลงานของเขารื้อฟื้นลักษณะอันวิจิตรของจิตรกรรมสกุลพิกาเนร์ไปพร้อมกับการสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง

ArtRecap Mahaveer Swami A Painter from Bikener dooddot 2

ArtRecap Mahaveer Swami A Painter from Bikener dooddot 3

ArtRecap Mahaveer Swami A Painter from Bikener dooddot 4

นิทรรศการครั้งนี้เป็นผลงานชุดคัดสรรของศิลปิน ที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมเอเซียตะวันออก มหาวีร์เขียนภาพแนวภูมิทัศน์จีนที่ให้กลิ่นอายจิตรกรรมสมัยราชวงซ่งและฝีมือจิตรกรในราชสำนัก มหาวีร์สามารถถ่ายทอดผลงานเหล่านี้ได้โดยรักษาลักษณะเฉพาะของศิลปะ Miniature ของอินเดีย ซึ่งล้วนโดดเด่นในเส้นสีฝีแปรงสื่อสะท้อนมิติด้านในของศิลปินที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อ

งานศิลปะของมหาวีร์ สวามีแสดงให้ประจักษ์ว่า ศิลปะนั้นมีหนึ่งเดียว แบบประเพณีหรือร่วมสมัยเป็นแต่คำเรียก เพราะประเพณีที่ร่ำรวยวิจิตรเมื่อเติมด้วยลมหายใจที่สดใหม่ย่อมต่อสายมีชีวิตอยู่ข้ามพ้นกาลเวลา

ArtRecap Mahaveer Swami A Painter from Bikener dooddot 5

ArtRecap Mahaveer Swami A Painter from Bikener dooddot 6

ArtRecap Mahaveer Swami A Painter from Bikener dooddot 7

ArtRecap Mahaveer Swami A Painter from Bikener dooddot 8

ArtRecap Mahaveer Swami A Painter from Bikener dooddot 9

ArtRecap Mahaveer Swami A Painter from Bikener dooddot 10

ArtRecap Mahaveer Swami A Painter from Bikener dooddot 11

ArtRecap Mahaveer Swami A Painter from Bikener dooddot 12

ArtRecap Mahaveer Swami A Painter from Bikener dooddot 13

ArtRecap Mahaveer Swami A Painter from Bikener dooddot 14

มหาวีร์ สวามี จิตกรจากเมืองพิกาเนร์ รัฐราชสถาน
จัดแสดงที่ Serindia Gallery

Serindia Gallery
Facebook: https://www.facebook.com/serindiagallery/

RECOMMENDED CONTENT

23.สิงหาคม.2019

นี่คือภาพของผีรป่าแอมะซอนซึ่งในประเทศบราซิล ที่เป็นป่าฝนเขตร้อนผืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และนับเป็นปอดของโลกในปัจจุบัน ที่เป็นข่าวที่ไม่สู้ดีนักที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับข่าวธารน้ำแข็งอกโยคูลล์ ในไอซ์แลนด์เป็นที่แรกที่ละลายหมดสิ้น