fbpx

CONTACT US

RECENT POST

4.ตุลาคม.2017

ในวันนี้แทบจะไม่มีใครไม่รู้จักสีครามหรือ Indigo เราจะพาไปคุยกับ คุณมอญ –สุขจิต แดงใจ หญิงสาวที่เติบโตมากับสีฟ้าคราม ทายาทรุ่นที่ 3 ของ 'แม่ฑีตา' แบรนด์ผ้าที่รื้อฟื้นสีสันและกระบวนการย้อมครามมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 ถึงการเปลี่ยนผ่านจากภาพลักษณ์ของ 'ผ้าชาวนา' ให้กลายเป็นที่ยอมรับผ่านงานดีไซน์  ไปจนถึงการเป็นตัวแทนและความหวังใหม่ในสังคม