fbpx

CONTACT US

RECENT POST

ไม่แน่ใจว่าเรารู้จัก t_047 หรือ บ้านข้างๆ หลังนี้มานานเท่าไหร่ แต่มันก็นานพอที่จะทำให้เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของแอ็คเคาท์นี้ การเปลี่ยนแปลงที่ว่าไม่เพียงแค่ท้องฟ้าที่เปลี่ยนไป แต่หมายถึงการเปลี่ยนสถานะจากเด็กนักเรียนเป็นนักศึกษา รวมถึงความคิดที่เติบโตในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้คือสิ่งที่เราสัมผัสได้ผ่านข้อความที่เขาบันทึกประกอบแต่ละภาพไว้