fbpx

CONTACT US

River Festival 2020 ชวนไปลอยกระทง พร้อมเรียนรู้วิถีชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา กับกิจกรรมมากมายตลอดทั้งงาน
date : 20.ตุลาคม.2020 tag :

นี่เป็นอีกช่วงเวลาแห่งความสุขกับเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒธรรมไทย ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 6 แล้ว เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำคืนตลอด 10 ท่าน้ำร่วมสมัย ตลอดแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมโยงศิลปะกับ วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำไว้ด้วยกัน

ชวนลัดล่อง ชม ชิม ของดีจากทุกท่าน้ำ ฟังเกร็ดน่ารู้จากน้องเยาวชนเจ้าบ้านในชุมชน และขอเชิญชวนมาแต่งกายย้อนวันวาน  ผสานกิจกรรมบันเทิงยามค่ำคืน  ใต้แสงจันทร์วันเพ็ญ ระรื่นแสงวิบวับจากกระทงที่ลอยล่อง ท่องผืนน้ำเจ้าพระยา ก่อเกิดเป็นห้วงเวลารื่นเริง แสงศิลป์มาร่วมสืบสานเสน่ห์ของวัฒนธรรมและอัตลักษณท้องถิ่นอันดีงามของทั้ง 10 ท่าน้ำร่วมสมัย ริมสายน้ำเจ้าพระยา

4 กิจกรรมไฮไลท์จะนำคุณไปสัมผัสวิถีพหุวัฒนธรรมชุมชน กุฏีจีน ชุมชนเก่าแก่ริมน้ำเจ้าพระยา ที่นับอายุย้อนไปกว่าร้อยปีตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรี ชม ชิม ช้อป และ ชิล ในแบบสโลล์ไลฟ์ ด้วยหลากหลายกิจกรรมให้คุณเลือกได้มาร่วมกิจกรรมได้แบบตรงใจคุณที่สุด

 

BIKE-WALK TALK-BOAT
กิจกรรมที่ชวนคุณ 
ปั่นเดินเสวนาล่องเรือ ตลอดทั้งเดือนตุลาคม

1.
BIKE :  Jamming Thailand x เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมครั้งที่ 6 x ทีมงาน
ท่ามหาราช
วันเสาร์ที่ 17 และ 24 ตุลาคม

กิจกรรมปั่นจักรยานเอาใจนักปั่นรักสุขภาพ ผู้ชื่นชอบวิถีท่องเที่ยวแบบสโลล์ไลฟ์ ปั่น ช้อป แชะ ภาพประทับใจบนเส้นทางย่าน กุฏีจีน ชุมชนเก่าแก่ริมน้ำเจ้าพระยา

ผู้เข้าร่วมงาน : 40 คน

Pre – Register with Bicycle Owned นำจักรยานมาเอง:  20 คัน

Walking In with Sharing Bicycle: จักรยานจัดเตรียมให้: 20 คัน 

กำหนดการ

7:30-8:00 วัดกัลยาณมิตรเตรียมพร้อมรับจักรยาน

8:00 ล้อหมุนจากวัดกัลยาณมิตร

8:15 ศาลเจ้าเกียนอันเกง

8:30 วัดซางตาครู้ส (แวะเยี่ยมชมกิจกรรมภายในชุมชนกุฎีจีน)​

9:00 ล้อหมุน ไปวัดประยูร แวะบ้านป้าน้อยหมูกระดาษ

10:00 สวนสมเด็จย่า ศาลเจ้ากวนอู

10:30-11:00 สกายวอล์ค

11:00-11:30 แวะตลาดยอดพิมาน

11:30 ข้ามเรือข้ามฝากที่ท่ายอดพิมาน มุ่งหน้าวัดกัลยาณมิตร

12:00 ถึงวัดกัลยาณมิตร

2.
WALK : The Cloud X เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมครั้งที่ 6

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม (กิจกรรมผ่านไปแล้ว)

ลัดเลาะเลียบริมน้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ทำความรู้จักกุฎีจีนชุมชนเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ยุคธนบุรี ผ่านการเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในชุมชน ซึ่งเปี่ยมด้วยเรื่องราวพหุวัฒนธรรมของหลายเชื้อชาติและศาสนา

ทำความรู้จักสถาปัตยกรรมของอิสลามนิกายชีอะห์ในย่านชุมชนโรงคราม เดินเท้าไปสอดส่องมองหาอิทธิพลศิลปะจีนในวัดและศาลเจ้าริมน้ำ จากนั้นก็เรียนรู้เรื่องสถาปัตย์และอาหารแสนอร่อยของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเชื้อสายโปรตุเกส ในชุมชนซางตาครู้ส และปิดท้ายด้วยสถาปัตยกรรมไทยอย่างเจดีย์วัดประยุรวงศาวาสที่ล้ำหน้าแปลกใหม่ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 

3.
TALK แลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนริมสายน้ำ เพื่อความยั่งยืน
วันเสาร์ที่ 17, 24 และ 31 ตุลาคม

 

ต่อยอดความดีงาม สู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักพัฒนา สื่อสร้างสรรค์ กับชุมชนโดยชุมชนริมน้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

Talk#1 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคมร้อง เล่น ชิมรส : ดนตรี อาหาร ชาติพันธุ์แห่งธนบุรี เพื่อให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของฝั่งธนบุรี ให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในถิ่นที่อยู่ของคนในชุมชนฝั่งธนบุรี ต่อยอดในเชิงการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ในอนาคต

สถานที่จัดงาน: อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยูรฯ
เวลา: 14.00-15.30

ผู้เข้าร่วมเสวนา

1. ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้อยู่เบื้องหลังนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยโขนศิลปาชีพและอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. อ.อัษฎาวุธ สาคริก เลขาธิการมูลนิธิ หลวงประดิษฐไพเราะ ศร ศิลปบรรเลง
3. คุณปิ่นทอง วงษ์สกุล ประธานชุมชนกุฎีจีน
4. ดำเนินรายการ ดร.คทาเทพ พงศ์ทอง ที่ปรึกษาด้านวิสาหกิจชุมชนการพัฒนาและการจัดการวัฒนธรรม

Talk#2 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 “ภาพแห่งความทรงจำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความประทับใจจากภาพในอดีตของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะริมน้ำฝั่งธนบุรีและพระนคร ในความทรงจำของคนที่ผูกพันกับพื้นที่ ทั้งกำเนิด เติบโต หรือจากการทำงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแห่งนี้

สถานที่จัดงาน: อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยูรฯ
เวลา: 15:30-16:30

ผู้เข้าร่วมเสวนา

1. อ.เอนก นาวิกมูล นักวิชาการ นักสารคดี และนักสะสม ผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์และเป็นผู้เก็บอดีต ปัจจุบัน เพื่ออนาคต
2. อ.หทัย บุนนาค ศิลปินจิตรกรรมแบบไทยประเพณี ผู้หลงไหลในความงดงามของศิลปะไทยในอดีตกาลที่ยังปรากฏในปัจจุบัน
3. อ.ธีรนันท์ ช่วงพิชิต ประธานกรรมการมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีนคลองสาน
4. ดำเนินรายการ ดร.คทาเทพ พงศ์ทอง ที่ปรึกษาด้านวิสาหกิจชุมชนการพัฒนาและการจัดการวัฒนธรรมRIVER TALK #3 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เสวนาสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย

สถานที่จัดงาน: LHONG1919
เวลา : 15:15-17:00

SESSION 1 : ปลุกกระแสการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของวิถีชุมชนริมน้ำ และการสื่อสารให้ร่วมสมัยอย่างยั่งยืนเพื่อสอดรับกับกระแสโลกปัจจุบัน

ผู้เข้าร่วมเสวนา

1. สุรพล เศวตเศรนี ประธานจัดงาน River Festival Thailand สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย
2. รุจิราภรณ์ หวั่งหลี ผู้บริหารโครงการ Lhong 1919 ผู้ปลุกฮ่วย จุ่ง ล้งอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ให้มีชีวิตอีกครั้ง

SESSION 2 : คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติที่เกิดขึ้นบนโค้งน้ำเจ้าพระยานี้จากอดีตถึงปัจจุบัน ยกตัวอย่างสำคัญจากนิทรรศการฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา และอีกหลายนิทรรศการที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย มรดกของชาติที่คนไทยควรรู้จักอนุรักษ์และต่อยอดสู่คนรุ่นใหม่ให้ได้

ผู้เข้าร่วมเสวนา

1. นิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมnบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2. ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ จำกัด
3. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการกลุ่มประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และภัณฑารักษ์ นิทรรศการฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา
4. ผู้ดำเนินรายการ ทั้ง 2 Sessions ดร.อริสรา กำธรเจริญ (หมวย)

โดยกิจกรรม BIKE และ TALK ผู้เข้าร่วมต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อร่วมกิจกรรม ผ่าน River Festival Line Official Account https://lin.ee/n4mtijM ต้องรีบหน่อยนะเพราะที่นั่งจำนวนจำกัดตามมาตรการ Social Distancing

4.
BOAT ล่องเรือฟรีผ่าน 10 ท่าน้ำร่วมสมัย
วันที่ 29-31
ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 – 22.30

เพิ่มเติมเรื่องของแจกปีนี้น้ำมนต์มงคล 5 วัดในถุงผ้าขาวม้าจากชุมชน ผู้เข้าร่วมงานที่สแตมป์ 3 ท่าน้ำขึ้นไป ลุ้นรับของที่ระลึกจากเทศกาลได้เลย

งานมี วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563

17.00-22.30 .

เรามาดูว่า 10 ท่าน้ำร่วมสมัย อยู่ที่ไหนบ้าง

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณฯ)
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร (วัดระฆังฯ)
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร (วัดกัลยาฯ)
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (วัดประยูรฯ)
ท่ามหาราช
ล้ง 1919
สุขสยาม ไอคอนสยาม
เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์

นอกจากงาน River Festival 2020 แล้วถือว่าเป็นโชคดีมากที่ bangkok art biennale (BAB) เทศกาลศิลปะร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเริ่มจัดแสดงควบคู่กัน โดยปีนี้ได้เชิญศิลปินไทยดังๆ รวมถึงศิลปินระดับโลกมาร่วมแสดงงานกว่า 82 คน จาก 35 สัญชาติ กับธีม “ศิลป์สร้าง ทางสุข”

ตอนนี้เปิดให้เข้าชมแล้วบางส่วนที่ BAB Box และ The Prelude(One Bangkok) รวมถึง The PARQ ที่ตอนนี้กำลังแสดงงานของศิลปินระดับโลกอย่าง Anish Kapoor ศิลปินอังกฤษเชื้อสายอินเดีย ที่งานของเขาแสดงในมิวเซียมใหญ่ๆ เท่านั้น

ส่วนวันที่  29 ตุลาคม 2563 จะเป็นงานเปิดงาน bangkok art biennale (BAB) อย่างเป็นทางการ ให้ชมผลงานศิลปะริมแม่น้ำไปพร้อมกับงาน River Festival 2020 กันเลยทีเดียว โดยผลงานจะจัดแสดงที่ มิวเซียม สยาม, ล้ง 1919, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์), วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณฯ) และ ดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (วัดประยูรฯ) 

จะออกมาเที่ยง ถ่ายรูปเล่น หรือจะพาครอบครัว พาคุณพ่อ คุณแม่ มาเที่ยวก็ได้ เรียกว่ามาวันเดียวเที่ยวได้ครบรส ครบอารมณ์ ที่สำคัญงานนี้ ล่องเรือฟรีตลอดงาน

#RiverFestival2020 #Bangkok

#LoyKratong #BangkokRiverFestival

#เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย

#รื่นเริงแสงศิลป์

RECOMMENDED CONTENT

9.เมษายน.2021

ถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ขยันสร้างผลงานคุณภาพให้แฟน ๆ ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับ “เป้ - อารักษ์ อมรศุภศิริ” สังกัดค่ายเพลง What The Duck (วอท เดอะ ดัก) หลังเดินหน้าปล่อยเพลงใหม่