fbpx

CONTACT US

#Exhibition | Lost in the Greenland นิทรรศการ ศิลปะ สวนดอกไม้ โดยศิลปิน p.papeterie
date : 22.กันยายน.2020 tag :

นภัสชล ตั้งนุกูลกิจ หรือ p.papeterie ใช้เวลาเกือบ 1 ปีตัดกระดาษ และนำเสนอผลงานจากการตัดกระดาษมากกว่า 40 ชิ้น ที่พูดถึงระบบนิเวศของป่าไม้ผ่านเรื่องราวของพฤกษศาสตร์ เธอได้หาข้อมูลของระบบนิเวศป่าไม้และค้นพบว่ามีทั้งหมด 3 ประเภทคือ ป่าไม้เขตร้อน (Tropical Forest) ป่าไม้เขตอบอุ่น (Temperate Forest) และป่าไม้เขตหนาวหรือ “ไทกา” (Taiga)

เธอค้นพบว่าทั้งสภาพอากาศและปัจจัยทางภูมิประเทศส่งผลให้ป่าไม้ในแต่ละพื้นที่มีองค์ประกอบและลักษณะเด่นทางพืชพรรณที่แตกต่างกัน สิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจคือพืชพรรณบางชนิดสามารถอยู่ได้ในหลายพื้นที่เช่น ดอกกระทกรก (Passiflora foetida)

Lost in the Greenland จึงเปรียบเสมือนป่าในจินตนาการของศิลปินที่ถูกนำมาเล่าในแบบที่เข้าใจง่ายและใกล้เคียงของจริงมากที่สุด เธอเล่าเพิ่มเติมว่า “เราสามารถสร้างรูปร่าง เพิ่มสีสันและจัดเขาในแบบที่เราต้องการได้ แต่ในขณะเดียวกันดอกไม้จริงเราจะไม่สามารถบังคับทิศทางหรือรูปแบบของเขาได้เลย”

นิทรรศการครั้งนี้เธอได้ทดลองผสมกาวแป้ง และทดลองปั่นกระดาษสี สำหรับใช้ทำเปเปอร์มาเช่ ซึ่งเทคนิคนี้เธอได้จากตอนเรียนเซรามิก เธอจึงนำความรู้มาปรับใช้สำหรับทำผลงานขนาดใหญ่อย่างดอกบัวผุด (Rafflesia arnoldii) งานของเธอจึงสื่อสารกับผู้พบเห็น ชวนให้หลงใหล และสนุกไปกับการสำรวจ …

Lost in the Greenland โดย นภัสชล ตั้งนุกูลกิจ
12 กันยายน – 25 ตุลาคม 2563
เวลา 11.00 – 20.00 น. ที่ The Jam Factory

RECOMMENDED CONTENT

24.สิงหาคม.2020

Netflix ผู้นำบริการสตรีมมิงความบันเทิงระดับโลก ประกาศฉายผลงานภาพยนตร์สารคดีไทยระดับรางวัลจากเวทีนานาชาติ