fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

นิสสัน สานต่อโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” โครงการฯ มุ่งเน้นความสำคัญไปในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการจัดการของเสีย
date : 18.ตุลาคม.2018 tag :

นิสสัน ประเทศไทย สานต่อโครงการแค่ใจก็เพียงพอ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ด้วยการเดินหน้าให้การสนับสนุนชุมชนและโครงการต่างๆ

สำหรับปีที่สองนี้ นิสสัน จะเน้นการพัฒนาชุมชนด้วยการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้คนไทยมีส่วนร่วมผ่านทางหน้าเพจเฟสบุ๊ค Honor the King’s Legacy

มลพิษทางน้ำเป็นหนึ่งในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของไทยที่ควรได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน จึงทำให้โครงการในปีนี้ได้มุ่งเน้นไปในเรื่องน้ำและการปกป้องสิ่งแวดล้อม นิสสัน จะทำงานร่วมกับสถาบันการออกแบบ สื่อมวลชน นักศึกษา พนักงาน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษาทรัพยากรน้ำที่มีคุณค่าของประเทศ

พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ต่างทรงงานหนัก อย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวไทย นิสสันมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเข้าถึงน้ำสะอาด ซึ่งเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ผ่านการสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะ ทรัพยากรน้ำ และการอนุรักษ์น้ำ  นาย ปีเตอร์ แกลลี รองประธาน สายงานสื่อสารองค์กร นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าว

โครงการนี้เป็นการสานต่อกิจกรรมของปีที่ผ่านมา ที่เฟ้นหาบุคคลต้นแบบทั้ง 10 ท่าน ผู้ซึ่งน้อมนำคำสอนและแนวคิด ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงครองราชย์มายาวนานมาปรับเปลี่ยนการทำงานและชีวิตประจำวัน โดยการเดินทางตามรอยเท้าพ่อเพื่อไปเยี่ยมชมโครงการ ของบุคคลต้นแบบทั้ง 10 ท่าน เป็นระยะทางรวม 1,500 กิโลเมตร

นิสสัน ประเทศไทย ขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแค่ใจก็เพียงพอด้วยการกดไลค์ (like) หรือติดตามเฟสบุ๊คเพจ King’s Legacy Facebook page ซึ่งจะเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการนี้

RECOMMENDED CONTENT

15.ธันวาคม.2017