fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

Everyday Portrait Exhibition 2013 By OAT CHAIYASITH
date : 8.กรกฎาคม.2013 tag :

จากครั้งที่แล้วที่ Dooddot ได้เคยสัมภาษณ์เขาคนนี้ กลับมาอีกครั้งกับ โอ๊ต ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี ช่างภาพชาวไทยที่มีผลงานโดดเด่นทั้งในอังกฤษและยุโรป เคยร่วมงานกับนิตยสาร HUF, Bazaar Hong Kong และ Celebrity อีกมากมาย เขายังเป็นหนึ่งในทีมของ Julie Kim ช่างภาพ Wedding ระดับ Top 5 ของอังกฤษ ผลงานที่ผ่านมานั้นถือว่าการันตีความสามารถได้มากมายทีเดียว

Everyday Portrait เป็นนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภาพถ่ายที่เคยจัดแสดง ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2012 ซึ่งนิทรรศการได้สะท้อนเรื่องราวในชีวิตของแต่ละบุคคลผ่านการถ่ายทอดด้วยภาพ ศิลปินบันทึกความเป็นปัจเจกของบุคคลนั้นๆ ลงบนภาพถ่าย สะท้อนการตกผลึกของชีวิตในแต่ละบุคคลผ่านร่องรอยชีวิตที่หลงเหลือไว้บนผิวร่างกายและแววตา การทํางานของศิลปินในโครงการนี้ ศิลปินได้ใช้เวลา 2 ปีเต็มในการเก็บรูปของบุคคลซึ่งเป็นหัวข้อของผลงาน ช่วงเวลานั้น ศิลปินได้ถ่ายรูปบุคคลวันละ 1 คน เพื่อแสดงถึงประสบการณ์ในกรอบเวลาของแต่ละวัน ภาพถ่ายของแต่ละบุคคลเมื่อมารวมกันจะแสดงถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติ อายุ และชนชั้น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของสังคมองค์รวมอย่างล้ําลึก เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสและตีความชิ้นงานแต่ละชิ้นไปจนถึงการประกอบกันของชิ้นงานจนเป็นพื้นที่ใหญ่ที่สร้างเรื่องราวสะท้อนสังคมให้ผู้ชมได้มีประสบการณ์กับการแสดงงานโดยรวม

นิทรรศการ Everyday Portrait ที่อังกฤษในปี 2012 มีผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ถือได้ว่าประสบความสําเร็จไม่น้อย และในปี 2013 นี้ นิทรรศการ Everyday Portrait จะจัดขึ้นอีกครั้ง ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ โดยรวบรวมภาพถ่ายในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา และยังมีภาพถ่าย 365 ภาพจากนิทรรศการครั้งที่แล้วในกรุงลอนดอนมาร่วมจัดแสดงอีกด้วย งานนิทรรศการครั้งนี้จะอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกที่น่าประทับใจอย่างแน่นอน โดยนิทรรศการจะเริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2556 บริเวณชั้น 1 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ

Exhibition Statement :

Everyday Portrait เกิดมาจากชีวิตที่ต้องย้ายถิ่นฐานไปสู่อีกสภาวะสังคมหนึ่ง สภาวะนั้นทำให้ความเร็วของเวลาเปลี่ยนไป เวลาเดินเร็วจนไม่สามารถซึมซับความรู้สึกใดๆ ได้เลย ศิลปินต้องการจะบันทึกความทรงจําเหล่านั้น ทั้งสิ่งรอบตัวและปฏิสัมพันธ์ของคนรอบข้างในสังคมมาบรรจุอยู่ในภาชนะชิ้นหนึ่งซึ่งก็คือ ภาพถ่าย งานแต่ละชิ้นสะท้อนภาพการใช้ชีวิตของศิลปินเอง รวมถึงช่วงเวลา 2 ปีเต็มที่ได้เจอกับผู้คน อีกทั้งงานแต่ละชิ้นยังสะท้อนความทรงจําของบุคคลในภาพและสังคมโลก รวมถึงผู้ชมงานทั่วไปอีกด้วย

Grand opening on 26 July 2013,

Private view on 19.00 (Invitation only)

Public view on 20.30 – Midnight

Live concert by Katsue