fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

#BigMoney | มาแล้ว! 6 มาตรการลดหย่อนภาษีกลางปี 62 หลังช้อปอย่าลืมขอบิล
date : 7.พฤษภาคม.2019 tag :

อย่างที่รู้ๆ กันว่าเศรษฐกิจบ้านเราช่วงนี้ ยังคงเกิดการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่ามันส่งกระทบกับการส่งออกสินค้าและการบริการของไทย รวมถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคอยู่ไม่น้อยเลย ที่เห็นได้ชัดก็คงจะเป็นรายจ่าย(สูง)ที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้(เท่าเดิมหรือลดลง) แต่อย่าเพิ่งเหนื่อยใจกันไป..

ล่าสุด (30 เม.ย.62) กระทรวงการคลังได้ออกเคลื่อนไหว ให้พวกเราได้พอลืมตาอ้าปากกันบ้าง ด้วยการออกมาตรการเร่งด่วน พยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 62 เพื่อป้องกันและดูแลความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งานนี้เรียกว่าน่าจะถูกใจเหล่าขาเที่ยว ขาช้อปอยู่บ้าง รวมถึงเหล่าผู้ปกครองที่ต้องใช้จ่ายเงินสำหรับวันเปิดเทอมให้กับเด็กๆ คงพอยิ้มออก งั้นเรามาดูกัน ว่ามาตรการที่คนทั่วไปจะสามารถขอลดหย่อนภาษี เพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) จะมีอะไรบ้าง

1.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย

สำหรับค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ค่าที่พัก โรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
– เที่ยวเมืองหลัก รวมไม่เกิน 15,000 บาท
– เที่ยวเมืองรอง รวมไม่เกิน 20,000 บาท
– เที่ยวรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 20,000 บาท
มีผล : 30 เม.ย.62 – 30 มิ.ย.62

2.มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา

สำหรับค่าซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬาที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
– ตามจำนวนที่จ่ายจริง รวมไม่เกิน 15,000 บาท
มีผล : 1 พ.ค.62 – 30 มิ.ย.62

3.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย

สำหรับซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว
– ตามจำนวนที่จ่ายจริง รวมไม่เกิน 15,000 บาท
มีผล : 30 เม.ย.62 – 30 มิ.ย.62

4.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน

สำหรับค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Book) ที่จ่ายให้แก่บริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
– ตามจำนวนที่จ่ายจริง รวมไม่เกิน 15,000 บาท
มีผล : 1 ม.ค.62 – 31 ธ.ค.62

5.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

สำหรับค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
– ตามจำนวนที่จ่ายจริง รวมไม่เกิน 200,000 บาท
มีผล : 30 เม.ย.62 – 31 ธ.ค.62

6.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)

ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลหักรายจ่ายเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายลงทุน เพื่อรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำหรับรายจ่ายลงทุน มีดังนี้
– เครื่องบันทึกการเก็บเงิน และ (Point of Sale: POS) ระบบ POS ซึ่งเชื่อมโยงกับการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
– การพัฒนาระบบหรือ ค่าบริการเกี่ยวกับ e-Tax Invoice & e-Receipt
– การพัฒนาระบบหรือค่าบริการ e-Withholding Tax
มีผล : 30 เม.ย.62 – 31 ธ.ค.62

แม้มาตรการช่วยลดหย่อนภาษีอาจยังไม่ใช่คำตอบหรือปัจจัยหลัก ที่จะทำให้เศรษฐกิจของไทยกลับมาฟื้นตัวได้ในทันที แต่อย่างน้อยก็ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้คนไทยได้มากขึ้น ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศให้คึกคักได้อีกครั้ง ดังนั้น วางแผนการใช้เงินของคุณให้พร้อม แล้วออกไปช้อป ที่สำคัญ อย่าลืม! ขอใบเสร็จกลับมาด้วยทุกครั้งนะคะข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง

RECOMMENDED CONTENT

26.สิงหาคม.2020

วงคู่หู “Whal & Dolph” (วาฬ แอนด์ ดอล์ฟ) ประกอบด้วย “ปอ - กฤษสรัญ จ้องสุวรรณ” และ “น้ำวน - วนนท์ กุลวรรธไพสิฐ” สังกัดค่ายเพลง What The Duck (วอท เดอะ ดัก) กลับมาปล่อยเพลงใหม่อีกครั้งในรอบ 5 เดือน