fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

#ArtRecap : ค่ำคืนบรรยากาศมาคุ! feat. พราย ปฐมพร + เมธี น้อยจินดา 26 พฤศจิกายน 2559
date : 4.ตุลาคม.2016 tag :

animationnight

ค่ำคืนบรรยากาศมาคุ! เป็นกิจกรรมพิเศษฉลองความสําเร็จของ ATMOSFEAR/บรรยากาศมาคุ นิทรรศการชุด ล่าสุดของยุรี เกนสาคู ณ 100 ต้นสน แกลเลอรี่ โดยนิทรรศการนี้ได้เปิดให้เข้าชมกัน อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2559 ยุรีได้แปลงโฉมพื้นที่จัดแสดงทั้งหมดของแกลเลอรี่ให้เป็น โลกจินตนาการของเธอผ่านภาพวาดฝาผนังขนาด ใหญ่ที่สุดที่ยุรีเคยทํามา

animationnight3

บรรยากาศมาคุ! the animation เป็นการต่อยอดจินตนาการจากโลกจิตรกรรมของยุรี โดยผู้ชมจะได้เห็นเหล่าตัว ละครในงานของยุรีก้าวกระโดดออกมาโลดแล่นในผลงานแอนิเมชั่น โดยงานในคร้ังนี้ยังได้มีการแสดงดนตรีสด ประกอบแอนิเมชั่นโดยตัวศิลปินเองและเมธี น้อยจินดา มือกีตาร์วงโมเดิร์นด็อก โดยได้ศิลปินรับเชิญพิเศษ พราย ปฐมพร มาร่วมแสดงด้วย

atmosfear2

ยุรี เกนสาคูเป็นหนึ่งในศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ในช่วงเวลาของการทํางานกว่าสิบปีที่ผ่านมา ผล งานของยุรีได้มีการจัดแสดงและเก็บสะสมในระดับนานาชาติโดยมีผลงานอยู่ในคอลเล็กชั่นเก็บสะสมของพิพิธภัณฑ์โมริ อาร์ต มิวเซียม และ สิงคโปร์ อาร์ต มิวเซียม โดยล่าสุดได้รับเลือกไปแสดงงานท่ี Art Basel Hong Kong เมื่อปี 2558

animationnight2

ยุรีเป็นท่ีรู้จักจากผลงานจิตรกรรมท่ีเต็มไปดวยสีสัน และตัวละครที่ได้รับอิทธิพลหลากหลายจากท้ัง เทพปกรณัม นิทานพื้นบ้าน วัฒนธรรมป๊อป ไปจนถึงการตูนมังงะ กล่ันกรองลงบนผลงานเพื่อใช้สื่อสารกับคนดูถึงสิ่งที่ศิลปินคิด ผ่านการเล่าเร่ืองท่ีเต็มไปด้วยอารมณ์ขัน การเล่นคําและแง่มุมการมองโลกท่ีน่าสนใจของศิลปิน

atmosfear1

100 ต้นสน แกลเลอรี่ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมงาน ค่ำคืนบรรยากาศมาคุ! ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 โดย นิทรรศการจะเปิดในเข้าชมในเวลาทําการปกติ และกิจกรรม ค่ำคืนบรรยากาศมาคุ! feat.พราย ปฐมพร + เมธี น้อย จินดา จะเร่ิมทําการแสดงในเวลา 20.30 น. ณ 100 ต้นสน แกลเลอรี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 100 ต้นสน แกลเลอรี่
อีเมล info@100tonsongallery.com / โทรศัพท์ 02-010-5813

RECOMMENDED CONTENT

19.เมษายน.2019

เป็นครั้งแรกที่บริษัทผู้สร้างตัวอักษรที่เก่าแก่ที่สุดอย่าง Monotype ได้ทำการออกแบบตกแต่งตัวชุดอักษรที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกอย่าง Helvetica หลังจากที่พยายามปลุกปล้ำกันอยู่นานกว่าสองปีเพื่อที่จะปรับปรุงชุดตัวอักษรที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบ swizz font