fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

“3D Printing จุดเปลี่ยนงานออกแบบ” นิทรรศการขนาดย่อมจัดโดย TCDC ในหัวข้อ 3D Printing การพิมพ์แบบสามมิติ ในโลกธุรกิจและการออกแบบ
date : 9.ธันวาคม.2013 tag :

จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกธุรกิจและการออกแบบ…หากใครๆ สามารถสร้างแม่แบบ 3 มิติหรือผลิตตัวสินค้าได้เองที่บ้าน

เมื่อโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ต่างมีผลอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การพัฒนาเหล่านี้ได้ส่งผลให้เกิดการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในโลกแห่งการผลิต จากเดิมสินค้าต่างถูกผลิตด้วยระบบหัตถกรรมภายในครัวเรือน ต่อมาถูกแปรเปลี่ยนเป็นการผลิตในโรงงานขนาดใหญ่ที่เน้นการผลิตในปริมาณมาก

ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมนี้ได้กลับกลายเป็นปัญหาสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องการผลิตของเพียงจำนวนน้อยชิ้นหรือเป็นเพียงตัวต้นแบบ เทคโนโลยี Digital Fabrication อันได้แก่ ระบบการพิมพ์แบบสามมิติ หรือ พิมพ์แบบสามมิติ จึงกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญ ด้วยขนาดกะทัดรัดของเครื่องพิมพ์ ทำให้ผู้ผลิตรายย่อยสามารถผลิตแม่แบบหรือแม้กระทั่งตัวสินค้า ผ่านซอฟท์แวร์ที่สามารถทำเองได้ง่ายภายในบ้าน อีกทั้งสามารถผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้ในด้านโครงสร้างมากกว่าการผลิตรูปแบบเดิม

ในอนาคตอันใกล้เมื่อศักยภาพของเครื่องมือสามารถนำพาจินตนาการไปได้กว้างไกลขึ้น จุดบรรจบของการออกแบบกับความเป็นจริงคงเป็นไปได้ไม่ไกลเกินจริง เข้าชมฟรี ณ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์ เวลาทำการ 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

นิทรรศการ มีตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 ธันวาคม 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ Info Guru ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ โทร. 02 664 8448 ต่อ 215, 216

Facebook https://www.facebook.com/tcdc.thailand?fref=ts

หมายเหตุ: ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ Info Guru ด้านหน้าห้องสมุด เพื่อรับบัตรเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Credit: TCDC