fbpx

CONTACT US

ประกาศยกเลิก ‘กัญชง-กัญชา’ ออกจากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 แล้ว โดยมีข้อจำกัดดังนี้ ….
date : 5.กันยายน.2019 tag :

 

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของผู้ที่ติดตามข่าวเรื่องกัญชาเพื่อการรักษา และเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ทำให้เราใกล้กับพืชที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจอีกมาก เพราะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นที่บางประเทศที่ไม่ได้จำกัดแค่การใช้กัญชาเพื่อการรักษาอย่างเดี่ยวเท่านั้น

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 โดยสาระสำคัญที่เป็นการกำหนดเพิ่มเงื่อนไขสำหรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชา และกำหนดระบุชื่อ“กัญชง”ให้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 แต่ได้ยกเว้นกรณี

1.สารแคนนาบิไดออล (ซีบีดี)ที่สกัดจากกัญชงซึ่งมีความบริสุทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 99โดยมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (ทีเอชซี) ไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก

2.สารสกัดหรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดที่มีสารซีบีดีเป็นส่วนประกอบหลัก และ มีสารทีเอชซี ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก ซึ่งเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร เท่านั้น

3.เมล็ดกัญชงหรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชงซึ่งเป็นอาหารและนำไปเพาะพันธุ์ไม่ได้

4.น้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง ซึ่งเป็นเครื่องสำอาง และนำไปเพาะพันธุ์ไม่ได้ 5.เปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้งและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้ง

ที่มา

 

RECOMMENDED CONTENT

6.ตุลาคม.2017

ภาพหายากที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อ Harrison Ford หลุดขำ กลางรายการให้สัมภาษณ์รายการทีวีของอังกฤษ This Morning เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขา #BladeRunner2049